Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

 

Na dzień 14.04.2020 r. 

Akcjonariusz

Liczba akcji
[w szt.]

Udział w kapitale zakładowym Emitenta [%]

Liczba głosów

Udział w głosach na WZ Emitenta [%]

         

Mirosław Misztal

7 956 468
26,03
9 156 468
26,06

Fair sp. z o.o.

2 533 000
8,29 5 066 000 14,42

 MONNARI TRADE S.A.

3 576 625
11,70
3 576 625
10,18

 

Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30 563 089 akcji, które dają 35 141 845 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  

aktualne notowania

24.09.2020, 09:00
Cena [PLN] 1.7700
Zmiana [PLN] -0,00
Zmiana [%] -0,28
Kurs otw. [PLN] 1,770
Kurs maks. [PLN] 1,770
Kurs min. [PLN] 1,770
Wolumen 1000

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości