Relacje Inwestorskie

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 246 274 247 441 231 773 213 696 175 185
Wynik brutto na sprzedaży 144 382 137 010 126 323 117 191 105 380
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 20 824 21 177 21 581 31 286 29 700
Zysk (strata) brutto 36 610 26 964 38 639 30 785 32 260
Zysk (strata) netto 17 365 21 728 35 815 46 307 30 359
Aktywa razem 262 899 24 1876 231 679 194 965 139 369
Zobowiązania długoterminowe 2 811 1 218 0,0 0 0,0
Zobowiązania krótkoterminowe 44 021 37 379 42 800 29 197 19 909
Kapitał własny (aktywa netto) 216 068 203 278 188 879 165 767 119 460
Kapitał zakładowy 3 056 3 056 3 056 3 056 3 056
Liczba akcji / udziałów (szt.) 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089

aktualne notowania

24.09.2020, 09:49
Cena [PLN] 1.7950
Zmiana [PLN] 0,02
Zmiana [%] 1,13
Kurs otw. [PLN] 1,770
Kurs maks. [PLN] 1,795
Kurs min. [PLN] 1,760
Wolumen 500

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości